Soorten prenataal onderzoek:

De combinatietest

De combinatietest is een onderzoek tijdens de zwangerschap. Met dit onderzoek wordt de kans berekend op een kind met Downsyndroom. Naast de kans op Downsyndroom geeft de uitslag van de combinatietest ook informatie over de kans op Patausyndroom en Edwardssyndroom. U krijgt deze informatie tenzij u aangeeft dit niet te willen weten.

Deze test bestaat uit een combinatie van twee onderzoeken:

  1. Een bloedonderzoek bij de zwangere, tussen 9 en 14 weken zwangerschap;
  2. De nekplooimeting. Dat gebeurt met een echo die gemaakt wordt tussen 11 en 14 weken zwangerschap.

Bij de echo wordt bij het ongeboren kind de dikte van de nekplooi gemeten. De nekplooi is een dun laagje vocht onder de huid in de nek. Dit laagje vocht is altijd aanwezig, ook bij gezonde kinderen. Hoe dikker de nekplooi, hoe groter de kans dat het kind Downsyndroom heeft. De combinatietest is geen garantie.

Het is belangrijk om te weten dat de combinatietest alleen de kans geeft dat uw kind Downsyndroom, Patausyndroom of Edwardssyndroom heeft. Een lage kans is dus geen garantie dat uw kind geen Downsyndroom, Patausyndroom of Edwardssyndroom heeft. Ook is het geen garantie dat uw kind verder helemaal gezond is.

NIPT

NIPT betekent: niet-invasieve prenatale test. Dit is een bloedonderzoek. Voor het bloedonderzoek wordt bloed afgenomen uit uw arm. U loopt geen risico op een miskraam.
De NIPT onderzoekt DNA. In het bloed van de zwangere zit ook een klein beetje erfelijk materiaal (DNA) van de placenta (moederkoek). Dit DNA is bijna altijd hetzelfde als dat van het kind. Het laboratorium kan zo onderzoeken of het kind down-, edwards- of patausyndroom heeft. De NIPT kan vanaf 11 weken gedaan worden.

Brochure https://www.rivm.nl/

Hier kan je de gewenste folder downloaden in verschillende talen zoals: Engels, Turks, Papiaments, Portugees, Spaans, Frans, Chinees, Arabisch en Duits

De 20-weken echo

De 20-weken echo wordt ook wel structureel echoscopisch onderzoek genoemd. Hoofddoel van de 20-weken echo is onderzoek naar de eventuele aanwezigheid van een open rug of een open schedel. Bij deze echo wordt uitgebreid gekeken naar de ontwikkeling van de organen van het kind. Hierbij kunnen ook andere lichamelijke afwijkingen worden gezien. Verder wordt gekeken of het kind goed groeit en of er voldoende vruchtwater is. De 20-weken echo is geen garantie voor een gezond kind. Niet alle afwijkingen worden gezien op de echo. De echo brengt geen risico’s met zich mee voor moeder en kind. Het onderzoek duurt ongeveer 30 minuten. U krijgt de uitslag direct na de echo.

Bij een afwijkende bevinding komt u in aanmerking voor verder onderzoek. Meestal is dit een uitgebreid echoscopisch onderzoek . De officiële naam voor dit vervolgonderzoek is geavanceerd ultrageluidonderzoek (GUO). Eerst bespreekt u het vervolgonderzoek met de verloskundige. Daarna wordt u voor een uitgebreid echoscopisch onderzoek doorverwezen naar het Erasmus Medisch Centrum (EMC)

Brochure: informatie over de 20 weken echo

Prenataal onderzoek is niet verplicht. Je beslist zelf of je deze onderzoeken laat doen. Klik hier voor meer informatie via de website www.mijnongeborenkind.nl