Wij zijn als praktijk aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV).

Heb je een klacht over een eerstelijns verloskundige? Praat hierover eerst met de verloskundige zelf. Misschien is er sprake van een misverstand en kan dat in een gesprek opgelost worden. Levert een gesprek niets op, of zijn er redenen om dat gesprek niet aan te gaan, dan kun je de klacht voorleggen aan de Klachtencommissie van de KNOV. Het is altijd mogelijk je klacht aan een andere instantie voor te leggen.

Je kunt je klacht over eerstelijns verloskundigen indienen bij de Klachtencommissie van de KNOV. Je kunt je klacht ook voorleggen aan deze commissie als de verloskundige jouw eerstelijns (poliklinische) bevalling in het ziekenhuis heeft begeleid.

Wat doet de Klachtencommissie?

De klachtencommissie:

  • Doet een uitspraak over de gegrondheid van je klacht
  • Doet een aanbeveling aan de verloskundige
  • Behandelt je klacht onafhankelijk
  • Hanteert het beginsel van hoor en wederhoor
  • Heeft geheimhoudingsplicht
  • Doet geen uitspraak over aansprakelijkheid van de verloskundige of een schadevergoeding

Contactgegevens

Klachtencommissie KNOV
Postbus 2001
3500 GA Utrecht
Telefoon 073 – 689 18 90
e-mail: evanmackelenbergh@knov.nl