Echoscopie

eva0001De 20-weken echo wordt ook wel structureel echoscopisch onderzoek genoemd. Hoofddoel van de 20-weken echo is onderzoek naar de eventuele aanwezigheid van een open rug of een open schedel. Bij deze echoscopie wordt uitgebreid gekeken naar de ontwikkeling van de organen van het kind. Hierbij kunnen ook andere lichamelijke afwijkingen worden gezien. Verder wordt gekeken of het kind goed groeit en of er voldoende vruchtwater is.

De 20-weken echo is geen garantie voor een gezond kind. Niet alle afwijkingen worden gezien op de echo. De echo brengt geen risico’s met zich mee voor moeder en kind.

Het onderzoek duurt ongeveer 30 minuten.

U krijgt de uitslag direct na de echo. Bij een afwijkende bevinding komt u in aanmerking voor verder onderzoek. Meestal is dit een uitgebreid echoscopisch onderzoek . De officiële naam voor dit vervolgonderzoek is geavanceerd ultrageluidonderzoek. (GUO)

Eerst bespreekt u het vervolgonderzoek de verloskundige. Daarna wordt u voor een uitgebreid echoscopisch onderzoek doorverwezen naar het Erasmus Medisch Centrum (EMC)

Voor meer informatie zie:

wt-a4-20weken-echo2